Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  

Hanne Bjørn, Bibliotekar, Roskilde Bibliotekerne har svaret på de “5 hurtige”. 

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

I 2011 indgik biblioteket et samarbejde med Eplehuset omkring brugen af iPads på biblioteket.

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvad var formålet?

At give brugerne mulighed for at afprøve iPads på “neutral grund” uden købepres og med mulighed for at stille spørgsmål til anvendeligheden i forhold til biblioteksrelevant materiale OG at sende et signal til brugerne om at biblioteket også er et sted, der interesserer sig for nye teknologier og har kontakt til andre aktører og/eller eksperter på området.

 

2) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

At det er meget lettere at etablere kontakt end man tror.  Helt konkret fik vi tilbudt mere end vi først troede var muligt, hvilket kommer vores brugere og lånere tilgode.

 

3) Hvad er de største udfordringer?

At få præsenteret materialet således at  det rent faktisk giver mening i en biblioteksfaglig sammenhæng,  samt at få sikret at alle medarbejdere i biblioteksrummet føler sig fortrolige med ipad’ernes funktioner,  så de selv har lyst til at formidle dem videre og gå i dialog med brugere omkring dem.

 

4) Hvilke organisatoriske barrierer oplevede I?

Ingen. Man kunne have frygtet modstand mod reklamer for Apple i det offentlige rum, men det har vi faktisk ikke oplevet. Alle i huset har desuden udtrykt stor tilfredshed med iPadsene. Måske også fordi vi kan se at der hele tiden er biblioteksbrugere på dem. I alle aldre i øvrigt.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Adgang til et publikum med en meget stor bredde, og dermed et “showroom”  af en betydelig størresle. Desuden tror vi at bredden i sammensætningen af  formidlere i biblioteksrummet  gør,  at partneren får en anderledes og meget varieret reklamesøjle. Det at bibliotekets medarbejder-gruppe er helt anderledes sammensat end Eplehusets, gør måske at vi tilsammen rammer flere potentielle brugere.

Kontakt Hanne Bjørn, hannebjorn@roskilde.dk for yderligere info om projektet.