Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  

Thomas Angermann, Udviklingschef, Gentofte Centralbibliotek har svaret på de “5 hurtige”

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

I 2010 gik Gentoftes folkeoplysningsforbund (FOF), Lokalhistorisk Arkiv og Gentofte Bibliotekerne sammen om at arrangere, afvikle og evaluere arrangementsrækken ”Selviscenesættelse som fænomen”

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvad var formålet?

At afsøge hvordan man kan få diverse forskelligheder til at spille sammen, og hvordan man kan udnytte de tre organisationers kompetencer til et nyt produkt til glæde for borgerne.

 

2) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Man får et nyt syn på egen virksomhed samt et indblik i andre måder at gøre tingene på. Vi er naturligvis også blevet bevidste om vanskelighederne ved at sammenføre to typer organisationer.

 

3) Hvad er de største udfordringer?

At få de forskellige organisationer med deres forskelligheder til at spille sammen på en måde der er frugtbar for alle parter.

 

4)Hvilke organisatoriske barrierer oplevede I?

Her kan næves forskellig praksis i forhold til prispolitik, sammenføring af deadlines, tilmeldingsformer og andre forretningsgange.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Man kan få kontakt til nye målgrupper og få kommunens forskellige kulturelle tilbud til at fremstå som en mere samlet indsats.

Kontakt Thomas Angermann, than@gentofte.dk for yderligere info om projektet.