Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  Tomas Hemmer-Hansen, daglig leder af biblioteket i Midtbyen, Herning har svaret på de “5 hurtige”. 

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Biblioteket i Midtbyen tager udgangspunkt i NYHEDEN. Nyheder genererer holdninger, og det er bibliotekets rolle i samarbejde med Herning Folkeblad at formidle nyhederne, så Hernings borgere har adgang til mere viden at danne holdninger ud fra.

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Man kan ikke tro, man kan blive enige om alting. Det er svært at lave en skabelon på konceptstadiet for et samarbejde – det udvikler sig undervejs og afhængigt af de involverede personer og opgaver. Det giver bredere muligheder for, hvad der kan lade sig gøre pga. det udvidede netværk, der følger med.

Man får nogle andre vinkler på den måde, man arbejder på – i vores tilfælde er samarbejdet præget af, at vi arbejder sammen med en kommerciel virksomhed. Der er gråzoner, man skal lære at navigere i (som f.eks. hvor langt man vil strække sig for at imødekomme deltagere i arrangementer både økonomisk, fagligt og etisk).

Man skal til tider være klar til at lægge flere ressourcer i samarbejdet end det resultat, man får ud af det, giver på plussiden – for det fremtidige samarbejdes skyld.

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

At få forskellige fagligheder og kompetencer til at mødes. Herning Folkeblad har mere pondus, end vi har som bibliotek, og det gør, at det ikke altid er os selv, der sidder med fingeren på aftrækkeren i forhold til indhold, tidspunkt osv. At overbevise både sig selv og samarbejdspartneren om, at det er det værd.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer opstår der ved at arbejde i partnerskaber?

Fordi vi samarbejder med en kommerciel virksomhed, kan de ikke binde sig op på aftaler på samme måde, som vi kan – de leder altid efter den bedste historie, og kommer der noget, der bare SKAL dækkes, bliver vi tilsidesat – derfor har vi heller ikke opnået en fast struktur på samarbejdet, som mere fungerer på dag-til-dag basis og aftaler med enkeltpersoner. Det fungerer til gengæld også godt, da journalister som regel er gode til at reagere hurtigt på vores henvendelser.

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

Det har været en del af konceptet af lave nye spændende bibliotekstilbud til borgerne, og da man udtænkte konceptet med vores nyhedsprofil, var det blandt andet i samarbejde med ledelsen fra Herning Folkeblad, at man så mulighederne.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Som bibliotek bidrager vi med et neutralt rum, og vi bliver betragtet som objektive formidlere.

Vi stiller lokale, personaleressourcer, markedsføring osv. gratis til rådighed.

Vi har en basistrafik af daglige biblioteksbrugere, vi kan hægte arrangementer på.
Idéudvikling.

Vi er ikke kun et bibliotek men et helt væsen, der kan være med til at sprede budskaber og formidle indhold. Vi er en uformel indgang til resten af bibliotekssystemet.