Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  

Tina Østergaard Kahn, udviklingschef, Greve Bibliotek har svaret på de “5 hurtige”. 

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Projektets formål var, i forbindelse med nyindretning af vores bibliotek, at skabe grundlaget for en beskrivelse til realisering af vores nye bibliotek. Og at undersøge, hvad partnerskab kan bidrage til i en udviklingsproces. Vi samarbejdede med forskellige partnere undervejs b.la. en designantropolog, en indretningsarkitekt, en lysdesigner, et designbureau og et privat softwarefirmapartnere.

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET


1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Det hjælper os til at se på vores projekt med andre øjne.
Vi bliver som bibliotek og som medarbejdere bevidste om vore kompetencer.
De inspirerer os i den grad i en udviklingsproces.

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

Det tager tid.
Det kræver at man laver klar snitflader mellem hvad de enkelte partnere skal levere i en proces.
Det kræver god projektledelse og dialog.

 

3) Hvilke organisatoriske barriere opstår der ved at arbejde i partnerskaber?

Dialog med organisationen er vigtig, så der opnås forståelse for projektet og partnerskabet
Der er stadig en drift, der skal passes….

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

Nye øjne på udfordringen i projektet, at få kompetencer ind i projeket som vi ikke selv havde, at undersøge, hvad partnerskaber kan bibringe et udviklingsprojekt.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Man kan gøre brug af metoder, som man ikke havde viden om tidligere.
Man kan oparbejde ny viden, nye kompetencer.
Man kan blive mere skarp på bibliotekspersonalets kompetencer og hvordan de kan bringes i spil i et projekt.
Man kan få nye øjne på ens virksomhed.
Man kan sætte gang i en bevægelse i projektet som smitter af på resten af organisationen.