Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  

Projektleder Lisbeth Overgaard Nielsen, Aarhus Kommunes Biblioteker, har svaret på de “5 hurtige”. 

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Gaming – når biblioteket spiller med er et projekt, der handler om computerspil, gaming og spilkultur. Projektets formål er at styrke formidlingen af spil, hvad enten det kommer til udtryk i det fysiske biblioteksrum, online eller uden for bibliotekets mure.

Vi har indgået partnerskab med Århus Stifttidende for at styrke formidlingen af spil – også uden for bibliotekets mure.

 

Samarbejdet har tre niveauer:

1) Vi er medredaktører på et månedligt opslag i avisen, hvor vi skriver om spil og spilkultur.

2) De er medarrangører af vores netværksrække, hvor vi en aften hver måned inviterer til foredrag, debat og netværk for spilentusiaster, amatører som professionelle. Til disse netværksaftener sender de en journalist, der er ordstyrer i debatten. Hertil skriver de en artikel om arrangementet ugen før det løber af stablen.

3) De har stillet deres netplatform til vores rådighed, således at vores to spilbibliotekarer fungerer som spilrådgivere inde på deres site.

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

At man skal prøve at spørge, selvom man måske tænker: ”Hvad kan biblioteket dog give dem?” Vi kan faktisk give andre samarbejdspartnere en masse. Vi skal blot (turde) sætte ord på det, vi kan.

At man skal tænke sine krav og ønsker godt igennem, førend man tager kontakt. Hvis man har gennemtænkt samarbejdets formål, udfordringer, muligheder og karakter, er man allerede godt rustet til at indgå i en ”forhandling”, når samarbejdet skal skrues sammen.

At man skal være hurtig til at gribe samarbejdspartnerens måske anderledes arbejdskultur og samarbejdskultur. Her må man være hurtig på aftrækkeren, fleksibel og kunne tænke ud af boksen.

At partnerskaber kan give en merværdi ud over det konkrete samarbejde. Fx i form af større netværk, som løftestang til nye samarbejder, en større formidlingsradius og erfaringer ift nye samarbejder.

 

2) Hvad er de største udfordringer?

Forskellige arbejdskulturer. Forskellige metoder og mentalitet. At man ikke kan sælge sin ide til en potentiel partner, fordi man ikke tænker nok ud af sin egen verden. Prøv at sæt dig ind i den anden parts verden.  Sæt dig ind hvad der ville kunne motivere dem til at indgå partnerskab med dit projekt. Stil dig selv spørgsmålet: Hvad er der i det for dem?

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer?

Økonomi, rettigheder og vanetænkning.

 

4) Hvad har formålet været?

At formidle spil til avisens læsere

At formidle spil til ikke-brugere

At formidle spil uden for bibliotekets mure og almindelige kanaler

At få avisens opmærksomhed og bevågenhed

At få glæde af deres platforme og kompetencer til vores formidling

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Faglig viden

Innovative projektfolk

Den positive del af at vi er del af et stort apparat, såsom stor mobiliseringsstyrke, gode lokaler, godt pr-apparat og gode partnere i resten af kulturlivet og kommunen.

Stabil samarbejdspartner, der ikke forsvinder (i hvert fald ikke lige med det samme:-)

Netværk

Samarbejde med en organisation, der nyder stor goodwill blandt befolkningen