Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  Lise Kloster Gram, Litteraturkonsulent, Viby Bibliotek har svaret på de “5 hurtige”. 

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Århus Kommunes Biblioteker har indgået samarbejde med Politigården i Århus og Krimimessen (Horsens Bibliotekerne). Målet for samarbejdet er at afholde en krimicafe for Politigårdens personale. Århus Kommunes Biblioteker har stået for koordineringen, krimimessen har leveret en krimi-booktalk og Politigården har selv stået for afviklingen af arrangementet og ikke mindst trukket på deres kontakter inden for krimiforfattere.

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

På litteraturområdet arbejder vi med partnerskaber i mange forskellige sammenhænge. Generelt gælder det at partnerskaber giver os adgang til ny inspiration, nye målgrupper, andre kompetencer, god energi og indblik i andre tankegange og handlingsmønstrer. For partnerskabet med Politigården gælder det i særlig grad, at vi har fået godt indblik i tanker og overvejelser hos en målgruppe, vi normalt ikke har direkte adgang til. Deres involvering i udformelsen af arrangementet giver os inspiration til og indsigt i, hvordan vi generelt gør vores initiativer mere målrettede.

Partnerskabet med KrimiMessen i Horsens har skabt en inspirerende samarbejdsflade, der rækker ud over det enkelte arrangement. Vi lærer gensidigt af hinandens måde at formidle litteraturen.

 

2) Hvad er de største udfordringer?

Den største udfordring i dette tilfælde, og faktisk vil jeg mene ved partnerskaber generelt, er noget så banalt som at få de forskellige partneres deadlines og kalendere til at passe sammen. Hvis bibliotekets arrangementskalender har deadline midt i december, men mødet hvor politiets arrangementer planlægges først afholdes midt i januar, mens krimimessens bibliotekarer hurtigt får deres kalender fyldt op af andre arrangementer, kan det være svært at få det til at glide. En anden generel udfordring ved samarbejde er at fastholde en god balance mellem indsats og udbytte for alle parter.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer?

Organisatorisk er udfordringen, at få partnerskaberne til at indgå som et naturligt supplement til den daglige drift.

 

4) Hvad har formålet været?

Der har været flere formål med partnerskabet. Det har været, at komme ud med en litteraturoplevelse til en af kommunens store arbejdspladser. Samt at oparbejde en erfaring med, hvordan vi ved at samarbejdsrelationer, kan komme i kontakt med nye målgrupper. Herudover har formålet at promovere biblioteket og Krimimessen overfor så vel politigårdens personale, som i kraft af den medieomtale, der følger i kølvandet på det humoristiske set up, også et bredere publikum.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Der kan være meget forskel på, hvad biblioteket konkret bidrager med i et partnerskab. I ovenstående tilfælde bidrog vi med initiativ, koordinering og indhold, andre gange har vi rollen som facilitator. Generelt er min oplevelse, at biblioteket først og fremmest er en attraktiv samarbejdspartner, fordi vores motiv for samarbejde er vellidt, oprigtigt og ambitiøst. På litteraturområdet ønsker vi at skabe gode møder mellem mennesker og litteratur.