Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  

Pia Henriette Friis, Bibliotekschef på Aabenraa Bibliotekerne har svaret på de “5 hurtige”.

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Litteratur på slottet er en skæv, sjov og sanselig dansk / tysk litteraturfestival. Festivalen er et samarbejde mellem Aabenraa Bibliotekerne, Deutsche Centralbücherei Apenrade, Aabenraa Statsskole, Aabenraa Kommune og Kunstmuseet Brundlund Slot.

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?
Vi er blevet bedre til at forstå andre virksomhedstyper. Blive bevidst om forskellen på at være kommunal og privat virksomhed. Vi taler ofte forskellige sprog fordi vores klassiske afsæt er forskelligt. Bibliotekerne formidler. Virksomhederne tjener penge.

 

2) Hvad er de største udfordringer?
At forventningsafstemme så begge parter får noget ud af det. At kommunikere vores budskab klart og kortfattet. At se samarbejdet fra virksomhedens synsvinkel. At arbejde hurtigt!

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer?
At vi ikke er pågående og vedholdende nok. Vi sælger os selv og vores produkt for billigt. Vi er ikke helt klare i mælet om hvad vores ”produkter” er. Vi har ikke formulerede forretningskoncepter klar.

 

4) Hvad har formålet været?
At markedsføre biblioteket for en nye målgrupper. At afprøve om vi kan arbejde med co-creation/ samskabelse i forhold til projekter med virksomhederne. At udvide vores netværk til senere samarbejdsprojekter. Gøre os bemærket som en interessant partner.
At blive synlige strategisk og kulturpolitisk via virksomhederne.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?
Man kan arbejde med at ændre virksomheds image lokalt. Eksempelvis har de fleste virksomheder traditionelt støttet idrætten. Det at støtte op om kulturen giver en lidt anden profil. Man signalerer på den måde at kulturen er vigtig for lokalsamfundet, tiltrækning og bisætningsmæssigt.
Man får kreativ sparring i forhold til iværksættelse af lokale kulturoplevelser
Man kan booke biblioteket til eksempelvis booktalks, sanseoplevelser eller måske lokalt tilrettede søgekurser eller noget helt andet der kan have virksomhedens interesse.