Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  

Anne Kathrine Skibelund, udviklings- og erhvervskonsulent, Roskilde Bibliotekerne har svaret på de  “5 hurtige”. 

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Partnerskab mellem Roskilde Bibliotekerne og Heintze”s boghandel, Roskilde. Arbejdsområde var en indtægtsdækket opgave hvor RB var hyret til at afdække Roskildes forfattere i 1000 år i et lokalt kulturhistorisk netværksprojekt med slutmål: En Roskilde-antologi udgivet af Heintze’s via tekster udvalgt af borgerne bl.a. via Website, kulturmøder, og afstemning. Partnerskabet foregik primært i 2006 – 2007 med et mindre yderligere projekt i 2008.

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?
Roskilde Bibliotek lærte meget af at samarbejde med en kommerciel partner:
Omkring økonomi – at der skal være sorte tal på bundlinjen, omkring tidsfaktorer – at de arbejder i en anden og til tider hurtigere rytme end off. arbejdspladser.

Biblioteket HAR en meget stor kompetence og ekspertise omkring informationsindsamling og -strukturering, projektstyring, arrangementsvirksomhed, It og website. Dette var partneren meget anerkendende omkring og det var det de hyrede os på. Og det kan vi bruges til mange steder!

Funding er svær når de der ansøger er en blanding af kommercielle og offentlige partnere – resultatet var at ingen bortset fra kommunens egen kulturpulje ville støtte os. At det kommercielle erhvervsliv tænker meget kreativt og arbejder med hurtige løsninger

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?
At erkende at en mindre kommerciel partner arbejder i andre rytmer end vi – salgsopgaver kommer altid først, og de flytter sig og ændrer meget mere i handleplaner ud fra den øjeblikkelige situation og markedskræfterne end vi gør – Dette er også en lære for os at til at kunne skifte kurs hurtigt.
At lytte til en kommerciel kundes behov og omsætte dem til praksis.
At lade være med at lave overkill på opgaven for at gøre det godt nok – huske at kunden ikke skal have (ret meget) mere end den kunden betaler for.
At stole på at vi ER kompetente

 

3) Hvilke organisatoriske barriere opstår der ved at arbejde i partnerskaber?
Vi oplevede ingen faktuelle organisatoriske barrierer, flere kompetencer fra forskellige afdelinger i biblioteket var inddraget ( lokalhistorisk afd. , voksenafdeling, Intekk (indtægtsdækket virksomhed) samt en kulturkonsulent fra huset og en eksternt hyret konsulent til at lave websitet.
Vi mærkede som ovennævnt at en kommerciel partner hurtigere flytter sig i forhold til den aktuelle situation og det gør vores org. ikke på samme måde.

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?
Indtægtsdækket virksomhed kombineret med lokalhistorisk vinket og lokallitteraturhistorist vinkel som biblioteket gerne ville promovere
Roskilde Bibliotekernes rolle og formål var dobbelt : 1. Være betalt projektleder for projektet (betalt af Heintzes),herunder lave afdækning af litteratur, sørge for udvikling af website og lave ekstern funding 2. Være samarbejdspartner omkring arrangementer hos begge partnere.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?
Udover at få en indtægt, så kan man få følgende ud af partnerskabet
Nye vinkler på egne arbejdsgange, kreativ sparring, bekræftelse at vi er langt fremme fagligt, lære marketing på den kommercielle måde, se at bibl. ikke er så god til at synliggøre sig i lokalsamfundet som de kommercielle partnere, at man ikke samtidig skal søge om fundning til en kommerciel og offentlig partner, men skal holde sig til at søge til enten den ene eller den anden type virksomhed. At man kan stå stærkere i lokalsamfundet ved at blande biblioteket med andre lokale virksomheder og markedsføre det samlet, – og at det er et af de steder vi burde udvikle os mere. At kommercielle partnere skal lære at hvis de hyrer os som konsulenter, har vi også en konsulenttimeløn.