Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.

 Lisbeth Galtung, projektmedarbejder på Aarhus Kommunes Biblioteker har svaret på de “5 hurtige”. 

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Lokalbibliotekerne i Århus har afviklet projektet “Unge uden uddannelse”, hvor de har undersøgt hvilke roller biblioteket kan spille ift. unge uden en ungdomsuddannelse.

Projektet har via et bredt samarbejde med fx ungdomsklubber, boligforeninger, organisationer m.m. udviklet forskellige tiltag med og til unge uden en ungdomsuddannelse.

Udgangspunktet er en empowerment-orienteret tilgang, hvorfor formålet med projektet er at give de unge en positiv oplevelse omkring læring samt styrke deres kulturelle og sociale kompetencer.

Projektets erfaringer er opsamlet i deres idékatalog “Unge uden uddannelse” og kapitel tre omhandler specifikt de erfaringer projektet har gjort med partnerskaber. De fremhæver bl.a. tre overvejelser man skal gøre sig i forbindelse med etablering af partnerskaber:

  1. Få et overblik over projektets felt
  2. Tæt dialog med samarbejdspartnere
  3. Løbende kvalitetssikring af projektet

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Kort sagt: Uden partnerskaber intet projekt! Da vores målgruppe [unge uden ungdomsuddannelse] er ikke-brugere af bibliotekets tilbud, så har det været af afgørende betydning for projektets succes, at vi har samarbejdet med andre aktører, der har mere kontakt med målgruppen. Derudover er det vanvittigt inspirerende at møde mennesker fra forskellige organisationer, der arbejder mod det samme mål men bare ud fra en anden vinkel.

 

2) Hvad er de største udfordringer?
Forforståelser og uklar kommunikation. Det er ekstrem vigtigt fra partnerskabets begyndelse at lave en tydelig kontekstafklaring, forventningsafstemning og rollefordeling. På den måde kan vi skabe et fælles sprog for det fælles projekt, selvom vi i udgangspunktet taler med forskellige dialekter.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer?
I visse henseender er der aspekter, der har taget alt for lang tid, fordi der skulle findes frem til, hvem der rent faktisk vidste noget om noget, og der kunne være en del omveje i dette.

 

4) Hvad har formålet været?
At etablere partnerskaber, der kan sikre kontakt til målgruppen samt udvikling og inspiration til projektet.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde med partnerskaber?
Absolut en masse!! Ud over at nå ud til andre målgrupper, får du også inspiration til dit eget arbejde. På den måde er partnerskaber med til at udvikle både dig og din organsation og dermed kvalificere projektet.