Tredje dag på studieturen bød på flere interessante besøg uden for San Fransisco.
Første besøg var på Palo Alto Downtown Library, et forholdsvis lille bibliotek.

 

Biblioteket:
Biblioteket er oprindeligt bygget i 1971 og har netop gennemgået en større renovering og fremstår derfor meget nyt og flot. Det daglige besøgstal ligger på omkring 100 besøg, tallet er dog stigende, og bruges fortrinsvis af børnefamilier. Biblioteket er placeret i et velhavende område med forholdsvis høje indkomster, hvilket biblioteket også bærer præg af. Bibliotekets leder Monique le Conge har været ansat siden maj 2011, og har i sine tidligere jobs haft stort fokus på partnerskaber – et fokus hun ønsker at viderebringe i Downtown, Palo Alto. Et af de væsentligste drivkræfter for biblioteket er at være tilstede for borgeren og møde borgeren der hvor han/hun er. Det vil sige de forsøger at meet the needs og derefter finde ud af hvem som kan hjælpe med at opfylde disse behov, som hun pointerer. Biblioteker skal tage ansvar for byen og de problemer kommunen og samfundet står over for, fx uddannelse, integration, undervisning og lokaler.

 

Partnerskaber:
Bibliotekets har to interessante og meget forskellige kørende partnerskaber. Det første partnerskab hedder Liquidspace og er et samarbejde med et privat virksomhed om at udvikle mobil applikationer, der kan fortælle hvor i en given by der er ledige mødefaciliteter. Konceptet hedder mediaroom spaces og er tiltænkt de såkaldte mobile workers – folk der arbejder forskellige steder og som oftest er på farten.

Det andet partnerskab er med Google, der stiller gratis cromebooks til rådighed mod at biblioteket laver survey på brugen af dem og giver Google nyttig feedback. Hun nævner i den forbindelse at en af de største udfordringer er at vedblive at være gode til det vi gør. Vi tror vi er rigtig gode til at arbejde i partnerskaber, men i virkeligheden har vi stadig meget at lære – men ved at kende sine mål, kan vi som biblioteket bedre hjælpe.

 

Kompetencer:
I kommunen i Palo Alto arbejdes  der generelt ud fra en strategi om at alle ledere skal gennemføre kurser og workshops hos Ideo, der skal klæde dem på til at varetage og facilitere partnerskaber. Dette er udtryk for et klart ønske om at fremstå som en professionel og kompetent partner ud ad til.

 

D.School på Stanford University:
Dagens andet besøg var på D.School på Stanford University. D(esign).School blev grundlagt i 2004 og er en slags åben linje på Stanford som alle studerende (er i princippet åbent for alle) kan deltage i. Filosofien er klar: giv dem ikke fisken, men lær dem i stedet at fiske. Leg, kreativitet og proces er omdrejningspunkterne. Ophavsmanden er David Kelley, professer på Stanford, der i 1991 grundlagde Ideo (læs mere om Ideo i de følgende blogindlæg). Ideen fulgte i kølvandet på et paradigmeskifte inde for design i det fokus flyttes fra at være på det færdige produkt (take it or leave it) til et fokus på kunden/brugeren og dennes behov: hvem er kunden, hvad har kunden brug for og hvordan kan vi løse dette behov sammen. Besøget var meget interessant og gav indblik i en arbejdsproces og arbejdskultur hvor leg og kreativitet skaber den bedste proces for tilblivelsen af en idé.

Et efterfølgende besøg på ICDK (Innovation Center Denmark) ,der bygger videnbro mellem danske og amerikanske forskningsprojekter gav følgende punchline: fiasko anses i USA som uddannelse. Vi lærer af vores fejl og fiaskoer, og kan kun blive klogere heraf. Slut med nulfejlskultur!

 

Særlige observationer/ideer: Børnebiblioteket i Palo Alto får besøg af tandlæger der læser historier for børnene om Karius og Baktus.