Amerikanske biblioteker har i mange år arbejdet med partnerskaber som en grundlæggende metode til at udvikle sig, samt skabe nye ressourcer. Derfor er Projektgruppen bag Ud af boksen taget på studietur til Utah og Californien for at studere partnerskaber gennem besøg på biblioteker, virksomheder, frivillige organisationer mv.

På studieturen vil vi både researche best practice, ny viden samt værktøjer til at arbejde med partnerskaber. Studieturen er således med til at kvalificere projekt Ud af boksens endelige resultater, som vil bestå af en række værktøjer og strategiske anbefalinger til danske biblioteker der ønsker at arbejde fokuseret og strategisk med innovative partnerskaber.

 

Første besøg gik til Salt Lake city, Utah:

Salt Lake City Library er hovedbibliotek i staten Utah og ligger i Salt Lake City. Det årlige besøgstal er 3,6 mio. og det samlede biblioteksvæsen har 114 årsværk.

Salt Lake City Library baserer i høj grad sit strategiske arbejde på partnerskaber. Det omgivende, nære samfund, the community, er centrum for strategierne, hvilket lederen Beth Leder bl.a. udtrykker gennem tre udsagn:

  • Biblioteket tilhører the community
  • Biblioteket skal være udtryk for the community
  • Folk i the community skal ikke kunne forestille sig the community uden biblioteket

Salt Lake City Library lytter til og inddrager the community gennem processer, hvor borgerne og institutionernes ønsker bliver udkrystalliseret. Biblioteket har brugt disse input som udgangspunkt, men har det ind i en ramme, der samler op på brugerønsker i form af syv fokusområder.

Disse fokusområder afspejles helt eksplicit i organisationsdiagrammet, hvor hvert område har en person udpeget, som er ansvarlig for at intentionerne og de konkrete mål udføres. Konstruktionen kaldes Outcome lead.

Vi besøgte desuden Leonardo – et ”contemporary sci+tech+art museum”, der er ved at blive etableret tværs over for biblioteket. Vores besøg viste tydeligt, at de to institutioner vil kunne bruge hinanden p.g.a. indhold, fysisk nærhed og muligheden for fælles formidling. Biblioteket arbejder allerede på at spejle den nye institutions åbningstider og selv holde længere åbent.

 

Partnerskaber
Definitionen af partnerskaber er meget bred: Partnerskaber er det hele her. Alle ud fra biblioteket er partnere, uanset relationens karakter, inkl. det vi normalt ville kalde samarbejder.

Det er gennem disse partnerskaber, det meste af bibliotekets strategiske arbejde realiseres. Man tager udgangspunkt i de lokale partnere og lader samarbejderne være meget styrende i udførelsen af strategierne.

Biblioteket lægger vægt på, at partnerne skal plejes – fx ved at lade dem møde hinanden. Det er vigtigt at flashe dem, så man kan vise, hvem der ellers synes ens institution er spændende: Alle vil gerne være del af et attraktivt fællesskab og netværk.

Formalisering er desuden vigtig, så tingene kan overdrages internt i organisationen. Det sætter bl.a. store krav til formidlingen/kommunikationen. I praksis oplevede vi det selv ved, at alle medarbejdere lod til at være opmærksomme på, at vi ville besøge biblioteket netop den dag.

Formaliseringen sås også i en Kontaktdatabase. Formålet var at bevæge kontakterne i lokalsamfundet fra det rent personbårne i biblioteket, hvor hver især har sine kontakter, til en fælles viden som alle kan opsøge.

Holdningen blandt medarbejdere og ledere er central. Direktøren argumenterer kraftigt for en ”Ja – siger organisation” i den forstand, at biblioteket ikke skal opstille en række kriterier og regler på forhånd, men være åben over for partnerskaber og se dem som en styrkelse af arbejdet, som alle i organisationen skal støtte op om.

I de fysiske rammer er der bevidst gjort plads til partnerne i selve biblioteksrummet, hvor 50% af pladsen er ”ikke-programmeret”, forstået som at pladsen ikke er reserveret til bibliotekets egne aktiviteter og services, men frigjort til at partnerne kan benytte pladsen. Samtidig er hele bygningen karakteriseret ved et imponerende og lyst indgangsområde i form af en indendørs gade, hvor 12 forskellige partnere i form af butikker, foreningslokaler mv. har lejet sig ind i den ene side, mens biblioteket ligger i den anden side.

 

Innovation
Innovationen er for en stor del forankret omkring samarbejdspartnerne – nye idéer udspringer derfra og bearbejdes derefter internt i biblioteket. Biblioteket arbejder ikke bevidst med innovation som del af deres strategi og udtrykte under besøget ikke eksempler på innovationsprocesser eller særligt fokus på innovationsmetoder.

 

Kompetencer
Personalet skal med fra starten og inddrages processuelt. Biblioteket har derfor givet sig god tid. Det betød i dette case, at personalet var mere forberedt, da biblioteket åbnede og blev en nærmest overvældende succes.

Hvilke kompetencer har personalet, og hvad betyder det for udformning og valg af partnerskaber.

Sprogkundskaber blev tillagt en rolle: Hvordan kan biblioteket servicere mht. materialer men også i det interpersonelle møde: Der er rigtig mange nationaliteter i Utah og direktøren fremhævede nødvendigheden af at kunne kommunikere med dem på deres eget sprog.

Vigtigt at kunne fortælle hvad biblioteket står for og kan præstere.

 

Biblioteker
Salt Lake City Library er i udpræget grad lokalt interesseret / fokuseret. Det er herfra man henter sine partnere. Biblioteket har en ambition om, at borgerne skal bruge biblioteket og dets hjemmeside, man finder de nødvendigste daglige informationer om sin dagligdag: Det er der man begynder dagen og får de væsentligste oplysninger.

Man vil være et spejl af og tage aktion i forhold til de diskurser i lokalsamfundet, som alle kan være med omkring, her fx forurening, trafik, hjemløse…

 

Særlige observationer/idéer
”Læs din gæld ned!” På børnebiblioteket hang en plakat, der oplyste, at alle under 18 år kunne få nedskrevet deres evt. gæld for sene afleveringer, hvis de læste nogle linjer højt for bibliotekaren.