Aamann, Marie Louise Honoré (2011): Folkebibliotekets positionering gennem partnerskaber, Speciale fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, København. Se specialet (PDF)
Aamann, Marie Louise Honoré (2011): Partnerskaber er en win-win situation.
Se blogindlægget

 

Arendal, Annemari Fagerlund; Mathiasen, Kim Søborg; Nielsen, Edit Lulu (2011): Offentlig innovation gennem partnerskaber – Om et bibliotek der turde tage Ramasjang’en, Speciale fra Roskilde Universitet, Roskilde.
Se specialet (PDF) – Se blogindlæg skrevet på baggrund af specialet

 

Crowther, Janet L.; Trott, Barry (2004): Partnering with Purpose – A Guide to Strategic Partnership Development for Libraries and Other Organizations, Libraries Unlimited, USA.

 

Det kongelige Bibliotek (2010): Notat om fondsstøtte, sponsorater og partnerskaber, Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer. Se notatet (PDF)

 

Hansen, Amalie Ørum; Larsen, Rikke Lene; Karup, Jeanne Nørreskov (2010): Arbejdsmodel til Samarbejde og partnerskaber, Bib-Forum for bibliotekerne i region Hovedstaden, december 2010, København
Se modellen 

 

Holt, Glen E. (1999): Public Library Partnerships: Mission-driven Tools for 21st Century Success, Lasie 1999, USA. Se artiklen (PDF) 

 

Juel, Pernille Carneiro (2011):  Sats på partnerskaber, Danmarks Biblioteksforening Årgang 2011 nr. 8. Se artiklen på Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside

 

Larsen, Troels Schulz; Lund; Dorthe Hedensted; Sehested, Karina; Sørensen, Eva (2011): Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation, Roskilde Universitet, Roskilde. Se rapporten (PDF)

 

McManus, Sue; Tennyson, Ros (2008): Talking the Walk – A Communication Manual for Partnership Practitioners, International Business Leaders Forum, England. Se manualen (PDF)

 

Nielsen, Kim Rosenkilde; Schulz, Tora Alder (15.11.2011): Roskildes musiske bydel, Kommunen, København

 

Nielsen, Kim Rosenkilde; Schulz, Tora Alder (15.11.2011): Biblioteker tænker ud af boksen, Kommunen, København

 

Nielsen, Mette Lindstrøm (21.06.2012): Om at arbejde med netværk og partnerskaber på Randers Bibliotek, Bibliotekarforbundet. Se artiklen på BF´s hjemmeside

 

Overgaard, Louise (2010): Mindspot Partners Up, Scandinavian Public Library Quarterly nr. 3 2010. Se artiklen (PDF) 

 

Overgaard, Louise (2012): Ud af boksen! Vejen til professionelle partnerskaber, Danmarks Biblioteker nr. 3, København. Se artiklen (PDF)

 

Overgaard, Louise (2012): CAS – Et californisk super-partnerskab, Danmarks Biblioteker nr. 3, København. Se artiklen (PDF)

 

Radich, Frank; Drejer, Anders; Printz, Louis (…): Emergent Strategisk Ledelse – vejen frem…?, Handelshøjskolen, Aarhus. Se artiklen (PDF)  

 

Rasmussen, Casper Hvenegaard; Jochumsen, Henrik; Skot-Hansen, Dorte (2011): Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation, Danmarks Biblioteksforening og Det Informationsvidenskabelige Akademi, København

 

Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010): Folkebiblioteket i Vidensamfundet – Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, København. Se rapporten (PDF)

Tennyson, Ros (2003): The Partnering Toolbook, The International Business Leaders Forum, England. Se bogen (PDF) 

 

Walker, Chris; Manjarrez, Carlos A. (2003); Partnerships for Free Choice Learning, The Urban Institute and Urban Libraries Council, USA. Se rapporten (PDF)