Der findes forskellige definitioner på partnerskaber, som er afhængige af hvilken kontekst man befinder sig i og hvilke forudsætninger man har for at beskæftige sig med begrebet.

Nedenfor er tre eksempler på partnerskabsdefintioner, som kan tjene som udgangspunkt for – eller inspiration til partnerskabsarbejde:

 

Den formålsbaserede definition

”Partnerskaber er en ny samarbejdsform, der tager udgangspunkt i, at to eller flere parter har en egeninteresse, herunder en forretningsbaseret interesse, i i fællesskab at løse en bestemt opgave eller skabe et bestemt produkt. Samarbejdet omsættes i en aftale om fordeling af opgaverne, samarbejdsprincipper, varighed, gensidige og individuelle rettigheder og forhold til tredjepart”. (Det kongelige bibliotek).

 

 

Den tværsektorielle definition

”Et partnerskab er et formaliseret samarbejde mellem ligeværdige. Det er en struktureret, gensidigt forpligtende og dialogbaseret samarbejdsform mellem organisationer fra forskellige sektorer, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer arbejder sammen for at løse konkrete problemer, udvikle nye processer eller aktiviteter”. (Jan Toftegaard Støckel, nov. 2010).

 

 

Win-win definitionen

”Partnerskaber betragtes i denne rapport som konkrete tiltag på baggrund af et samarbejde, hvor begge / alle parter bringer ressourcer ind i samarbejdet, og hvor der formuleres fælles spilleregler. Der er tale om ’win-win’-situationer til gensidig berigelse for samarbejdspartnere og til glæde for bibliotekets brugere”. (Folkebiblioteker i Vidensamfundet, 2009:71)
I arbejdet med at klargøre organisationen til partnerskabsarbejde kan det være hensigtsmæssigt at udvikle en definition, der passer med partnerskabsformålet i egen organisation. Det sikrer en fælles forståelse i organisationen samt en måde at tale om partnerskabsarbejdet på, som er hensigtsmæssig i forhold til at skabe fleksibilitet og parathed i forhold til samarbejde.