Partnerskaber kan styrke bibliotekets tilbud, relationer og udviklingsmuligheder. Afklar, hvor dit bibliotek skal hen og brug partnerskaber på vejen derhen!

 

Et partnerskab kan forstås som en række faser eller moduler, der afstedkommer forskellige arbejdsopgaver og fokuspunkter. Her er et eksempel på, hvordan et partnerskab kan opdeles i 12 faser.
12 faset partnerskabsmodel (PDF)

 

Gennem partnerskaber får man et andet syn på egen organisation og får inspiration fra andres organisationer. Derfor kan partnerskaber bidrage til udvikling af partnernes organisationer. Her er en oversigt over, hvordan partnerskaber kan udvikle de enkelte partneres organisationer.
Partnerskaber kan udvikle organisationen (PDF)

 

Det kan være en fordel at beslutte hvordan man definerer partnerskaber i sin organisation – og i sine partnerskaber. Der findes mange forskellige definitioner på partnerskaber, som alle er afhængige af hvilken kontekst man befinder sig i og hvilke forudsætninger man har for at beskæftige sig med begrebet.
Her er tre eksempler på partnerskabsdefintioner, som kan tjene som udgangspunkt for – eller inspiration til at definere sit partnerskabsarbejde
Partnerskabsdefinitioner