Potentielle partnere ved ikke, hvad I kan samarbejde om, og hvad de kan få ud af at samarbejde med dit bibliotek. Kend dit biblioteks styrker og kommuniker dem tydeligt!

I efteråret 2010 blev hele Hovedbibliotekets personale inddraget i en proces, hvor de enkelte teams blev bedt om at lave en liste over, hvad Hovedbiblioteket generelt og de specifikke teams kan bidrage med i et samarbejde.

Da alle teams havde deltaget i kortlægningen, blev listen samlet, gennemarbejdet og kvalificeret af Hovedbibliotekets teamledere. Først blev der lavet en folder, hvor hele listen og alle kontaktoplysninger fremgik, men det viste sig, at folderen alt for hurtigt blev forældet.

Derfor blev løsningen en kombination af flyeren ”Vi kan – Vil du” og detaljerede lister og kontaktoplysninger på hjemmesiden www.aakb.dk/hovedbiblioteket.

Det skabte et dynamisk produkt til en foranderlig organisation.