Dine partnerskaber kræver faste rammer og kærlig pleje. Sørg for, at der er god kommunikation, klare aftaler og kontinuerlig evaluering!

 

Kommunikation
Den gode kommunikation og at møderne mellem partnerne er konstruktive og har fremdrift er essentielt for ethvert partnerskab. Talking the Walk har identificeret nogle tips til, hvordan man får et vellykket partnerskabsmøde.
Gode spørgsmål til partnerskabsmødet


Potentielle udfordringer

Det er hensigtsmæssigt at lave en risikovurdering og identificere potentielle problemstillinger tidligt i overvejelserne om at indgå et partnerskab. Her findes en liste med udfordringer man bør være opmærksom på når man indgår i nye partnerskaber.
Udfordringer i partnerskabsarbejdet

 

Herunder findes eksempler på hvordan skriftlige partnerskabsaftaler kan udarbejdes

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle punkter i den standardiserede aftale, der er relevante for alle partnerskaber. Det er således vigtigt altid at forholde sig til det specifikke partnerskab i udarbejdelsen af en samarbejdsaftale.
Standardiseret samarbejdsaftale (PDF)

Samarbejdsaftale for Mellem_Rummet – et kulturelt partnerskab mellem Roskilde Bibliotekerne, Roskilde universitetsbibliotek og Museet for Samtidskunst
Eksempel på samarbejdsaftale

 

Evaluering af partnerskaber

Vi anbefaler, at et partnerskab evalueres løbende, og at der kontinuerligt reflekteres over såvel partnerskabets samarbejde, fremdrift og resultater. Det kan gøres ved at stille en række spørgsmål, som partnerne skal besvare. Det kan være nyttigt, at alle starter med at besvare spørgsmålene skriftligt, og at man på baggrund heraf tager en mundtlig drøftelse. En metode til den måde at arbejde på kaldes ”Strategisk Refleksiv Kommunikation”, og her er to artikler, som beskriver og evaluerer metoden.

Mindspot partners up (PDF). Artikel i Scandinavian Public Library Quarterly nr. 3, 2010 om partnerskaber af Louise Overgaard

Systematisk løbende refleksion: En refleksionsmodel anvendt i forbindelse med biblioteksprojektet YOUng (PDF). Artikel i Dansk Biblioteksforskning  nr. 5, 2010 af Michael Kristiansson

På Roskilde Bibliotekerne har man udviklet en række modeller for evaluering, som sikrer løbende erfaringsopsamling og udvikling organisationen. Til evaluering af partnerskaber og politikker benyttes “Den udvidede evalueringsmodel” som er udviklet på baggrund Winters integrerede implementeringsmodel (Winter og Nielsen. Implementering af politik, 2010). Den udvidede evalueringsmodel kan være til inspiration for evalueringer af partnerskaber i andre biblioteker.
Udvidet evalueringsmodel på Roskilde Bibliotekerne