Partnerskaber kan bruges som en metode til at opfylde dine overordnede mål. Skab en strategi med klare mål for dit bibliotek og for dine partnerskaber, hold fast i den og kommuniker den!

Det er organisationen der skal fører partnerskabsstrategien – og arbejdet ud i livet. Her findes to tilgange til, hvordan der kan arbejdes med, at de enkelte afdelinger indarbejder partnerskabsstrategien i deres arbejds- og aktivtetsplaner
To tilgange til organisering af det strategiske arbejde