Alle, der kan bidrage til din målopfyldelse, kan blive dine samarbejdspartnere, men du skal vælge de rigtige for at få størst muligt udbytte. Vurdér dine partneres potentialer og udeluk ingen på forhånd!

 

Det er vigtigt at udvælge de rette samarbejdspartnere, så de kan bidrage positivt og supplere de øvrige partnere. Forskellige samarbejdspartnere kan bidrage med noget forskelligt og har forskellige styrker og svagheder.

Her findes et ressourcekort (PDF) over, hvad forskellige sektorer kan bidrage med i et partnerskab og en spørgeguide (PDF), som kan anvendes i udvælgelsen af en konkret samarbejdspartner.