Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  Lise Vandborg, Chefredaktør Litteratursiden.dk har svaret på de “5 hurtige”

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Litteratursiden har gennem en årrække haft et tæt partnerskab med DR om at facilitere fire læseklubber. Udgangspunktet var Litteratursidens læseklub DR Romanklubben, som kobler sig til DR Romanprisen, hvor den samme bog diskuteres i den virtuelle læseklub og i bibliotekernes fysiske læseklubber. Debatten på Litteratursiden er ofte med til at inspirere deltagere i de fysiske læseklubber. Samtidig tilbyder DR programmer om bøgerne og dermed er der i høj grad samspil mellem den fysiske og den virtuelle formidling såvel som med formidlingen via radio og tv via partnerskabet.

Ud over DR Romanklubben faciliterer Litteratursiden tre andre læseklubber for DR: DR Krimiklubben, DR Klassikerklubben og DR Testlæseklubben, hvor Testklubben har et samarbejde med Smagsdommerne på DR2. Alle læseklubber har et site under DR, hvor værterne i Litteratursidens læseklubber præsenteres, og der linkes til Litteratursidens indhold inden for emnet. Samtidig tilbyder DR podcast, nyhedsbrev samt arrangementer, til bogmesser, hvor intervieweren bruger spørgsmål fra brugerne i læseklubberne i interviewene. Et fornemt eksempel på brugerinddragelse og synergi mellem fysisk og virtuel formidling på samme tid gennem et partnerskab.

I 2011 blev Litteratursidens partnerskab med DR udvidet med Fagbogklubben, som også omfatter debatarrangementer på bibliotekerne og et samarbejde med flere af DR’s platforme om månedens fagbog: P1 Faglitteratur, Danskernes Akademi på DR2, og dr.dk.

I samtlige fem læseklubber får Litteratursiden ofte forfatteren til at deltage i debatterne. Månedens bøger udvælges i et samarbejde mellem DR og Litteratursiden.

”DRs velfungerende samarbejde med Litteratursiden og de danske biblioteker bliver styrket af denne nye Fagbogklub. Det er et enkelt, stærkt tilbud som kun kan fungere ved at stærke organisationer som vores arbejder tæt sammen omkring fælles værdier. Alle, og måske især de læselystne danskere, profiterer afdet her fine samarbejde. ”
Kåre V. Poulsen, DR Kultur

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET


1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Større professionalisme og større bevidsthed om eget produkt og på at tænke i koncepter og cross media. Større fokus på vinkling, den gode historie og redaktionel profil samt på brugerinvolvering. Vi er via partnerskaber blevet bedre til at profilere vores produkt og bedre til at sælge det.

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

Ved partnerskaber med et stort og kendt brand er den største udfordring på den ene side at gøre hinanden synlige i samarbejdet og på den anden side som den partner med det mindst kendte brand ikke at blive for usynlige i samarbejdet. Kort sagt fortsat at fremstå som afsender af produktet, når man har en meget synlig partner.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer opstår der i arbejdet med partnerskaber?

Konkret er en barriere i samarbejdet mellem bibliotekerne og DR, at DR er vant til at arbejde med hurtige deadlines, mens bibliotekerne arbejder med længere planlægning. Det har f.eks. en betydning i forhold til aktualiteten af de bøger, som kan vælges til læseklubberne, da de først skal være indkøbt af bibliotekerne.

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

Formålet har været at blive mere synlige og nå ud til nye flere og nye brugere via DR’s gode brand. Desuden har det været at skabe synergi mellem formidling på flere forskellige platforme.

Ud over DR partnerskabet har vi udviklet flere nye partnerskaber, som er med til at styrke Litteratursidens indhold, service og synlighed.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Bibliotekerne/Litteratursiden er meget tæt på brugerne i kraft af det direkte møde i det fysiske bibliotek samt de mange indlæg og kommentarer fra Litteratursidens brugere, og derfor ved vi altid hvad der rører sig og efterspørges af mange forskellige typer af brugerne. Desuden er bibliotekerne/Litteratursiden stærke i rollen som facilitator, som fx i Litteratursidens læseklubber hvor tovholderen sikrer debatten om bøgerne med brugerne.

Derudover står bibliotekernes/litteratursidens indhold som troværdigt og af højt niveau.

Endelig er bibliotekerne/litteratursiden funderet i en bred og solid organisation, som er et godt afsæt for partnerskaber.

Yderligere oplysninger fås hos Lise Vandborg,  lva@aarhus.dk