Ud af boksen!s slutprodukter bygger på viden, refleksioner og erfaringer fra en lang række steder. Projektgruppen har, ud over at læse litteratur om partnerskaber og samarbejdsdreven innovation, også selv aktivt indhentet viden fra indland og udland, fra forskellige sektorer, fra praktikere, ledere og strateger.

 

Biblioteket og TV-kanalen – et partnerskab
I samarbejde med projektgruppen bag Ud Af Boksen har tre RUC studerende: Annemari Fagerlund Arendal, Kim Søborg Mathiasen og Edit Lulu Nielsen skrevet specialet: Offentlig innovation gennem partnerskaber – Om et bibliotek der turde tage Ramasjang’en. Se specialet (PDF)

 

CAS – Et californisk super-partnerskab
I oktober 2011 besøgte Ud af boksen! California Academy of Science (CAS) i San Francisco.
Overgaard, Louise (2012): CAS – Et californisk super-partnerskab, Danmarks Biblioteker nr. 3, København.
Se artiklen (PDF)

 

Ekspertundersøgelse om partnerskaber
Aarhus Kommune Biblioteker / Roskilde Bibliotekerne
Ekspertundersøgelsen bidrager til at afdække drivere og barrierer for partnerskabsindgåelse med henblik på folkebiblioteket. Resultaterne fra undersøgelsen vil også blive indarbejdet i Ud af boksens endelige produkter, som manualen ”Kom i gang med partnerskaber”.
Hent “Ekspertundersøgelse om partnerskaber” (PDF)

 

Engage in Partnerships! (BETA)
Denne beta version er projektgruppens første udkast til en guide om hvordan man skaber partnerskaber i biblioteker. Den endelige version vil være tilgængelig i løbet af foråret 2012 og vil kunne ses her på hjemmesiden.Hent “Engage in Partnerships! (BETA) (PDF)

 


How Do We Get Out of the Box?
Report on International Survey and Theater-Workshop about Partnerships in Libraries
Rapporten opsummerer resultater fra den internationale undersøgelse og teater workshoppen afholdt af projektgruppen ”Ud af boksen”. Hent “How Do We Get Out of the Box?” (PDF)

Læs en kort opsummering af rapporten

Mindspot Partners Up
Working strategically with partnerships makes it possible for libraries to create services focusing on specific target groups and cultural expressions. The partners gain access to the public and a significant platform for their activities. Overgaard, Louise (2010): Mindspot Partners Up, Scandinavian Public Library Quarterly nr. 3 2010.
Se artiklen (PDF) 

 

Opsamling af teaterworkshop på Hovedbiblioteket i Aarhus
Hovedbiblioteket søger samarbejdspartnere. I november 2011 afholdt hovedbiblioteket en teaterworkshop, hvor temaet var viden(skabs)formidling. Der blev også drøftet emner som spontanitetskultur kontra planlægningskultur og refleksion kontra aktualitet. Hent “Kom ud af skabet” – opsamling på teaterworkshop (PDF)

 

Sats på partnerskaber
En stor partnerskabskonference 24. november 2011 på Roskilde Bibliotek gav en række bud på, hvad partnerskaber kræver og hvad får bibliotekerne ud af dem.
Juel, Pernille Carneiro (2011):  Sats på partnerskaber, Danmarks Biblioteksforening Årgang 2011 nr. 8. Se artiklen på Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside

 

Ud af boksen! Vejen til professionelle partnerskaber
Her præsenterer Ud af boksen! nogle af sine hovedanbefalinger og det nye værktøj, projektet har udviklet til brug for bibliotekerne.
Overgaard, Louise (2012): Ud af boksen! Vejen til professionelle partnerskaber, Danmarks Biblioteker nr. 3, København. Se artiklen (PDF)