Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber. Mona Madsen, Fritids- og kulturchef, Solrød Bibliotek har svaret på de “5 hurtige”.

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Den lokale virksomhedsejer Mickey Lund – Sitebroker Aps – har finansieret opsættelse og drift af to storskærme på Solrød Bibliotek. Vi har 50 % af skærmtiden til rådighed (kan bruges både til biblioteksting og kommunale kulturting) – det koster os intet, og derudover får vi en beskeden lejeudgift årligt. Resten af tiden bruges til reklamer, nyheder, vejrudsigt o.l.  Introduktion/undervisning i systemet var naturligvis også gratis.

 
“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

I dette tilfælde har samarbejdet været absolut gnidningsløst og tillidsfuldt.  Vi ville ikke selv have kastet os ud i anskaffelse af storskærme, så samarbejdet har givet os gratis og ekstra kvalitet i bibliotekstilbuddet.

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

Det kan ofte være besværligt at få flere aktører samlet.  Og at få aftalt klare byrde- og ansvarsfordelinger.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer opstår der i arbejdet med partnerskaber?

Jeg tror, man i nogle kommuner har stramme retningslinjer for sponsorering og sammenblandet økonomi. Her i kommunen var der ingen retningslinjer for reklamefinansierede anlæg og aktiviteter, så jeg lavede selv et regelsæt, som blev politisk godkendt for hele kommunen.

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

At få råd til mere. At blive inspireret af eksterne kontakter, som ser med nye øjne på vores virksomhed. At give medarbejderne spændende udviklingsmuligheder og netværk.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Gennem biblioteker kan virksomheder komme i kontakt med en meget stor brugerskare – at bibliotekers goodwill i befolkningen kan smitte af på samarbejdspartnerens omdømme – at innovativt bibliotekspersonale måske kan inspirere i firmaernes opgaveløsning. Og forhåbentlig kan samarbejde også ses positivt på virksomhedernes bundlinje.