Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  Jon Madsen, Bibliotekschef for Bornholms Biblioteker har svaret på de “5 hurtige”.

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Nem IT til ældre – formålet er at uddanne 2.000 ældre bornholmere til at være selvhjulpne ved en computer i år 2015.

Partnerne er kommunens Social- og sundhedssekretariat, Borgerservice, bibliotekerne, ældrecentrene, oplysningsforbundene, Bornholms Akademi, Ældre Sagen samt Ældre Mobiliseringen.

 

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET:

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Selve projektet starter 1. juli i år og løber i 3 år. Erfaringerne er således på nuværende tidspunkt kun administrative i form af at få samlet de forskellige interessenter omkring en fælles opgave. Det er ikke helt problemfrit.

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

Det er helt klart at få deltagerne til at se bort fra deres egne (økonomiske) særinteresser og holde fokus på de fælles overordnede formål.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer opstår der i arbejdet med partnerskaber?

Der skal bygges en bro over manglende tillid mellem professionelle og frivillige undervisere. Ellers endnu ingen erfaringer.

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

Formålet er at få det størst mulige tilskud fra Socialministeriets pulje til IT-uddannelse af ældre.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Jeg formoder at spørgsmålet skal forstås som ”Hvad kan biblioteker konkret få ud af at arbejde i partnerskaber?” Større volumen i tilbuddet, større synlighed, større slagkraft, flere nye brugere, strategiske alliancer der kan genbruges en anden gang.