Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber. Britta Hedegaard Christensen, Aarhus Bibliotekerne har svaret på de “5 hurtige”.


PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS 

Lektiecaféen på Hovedbiblioteket bliver drevet i tæt samarbejde med Red Barnet Ungdom. Lektiecaféen begyndte som et projekt i 2007, og blev efterfølgende en del af den almindelige drift, da projektet sluttede i 2008.

Formålet med projektet er at bidrage til, at især børn med en anden etnisk baggrund end dansk, får mulighed for faglig støtte, positive relationer og dialog.

Målgruppen er primært børn og unge fra 8. – 10. klasse fra skoledistriktet omkring Hovedbiblioteket. Lektiehjælperne er alle unge studerende, og de hverves primært blandt universitetsstuderende, og er alle unge. De skal også fungere som en slags rollemodeller for eleverne.

I begyndelsen havde caféen åbnet en eftermiddag om ugen fra 15 – 18. På grund af mange elever, er åbningstiden i dag udvidet til tre gange om ugen.

Lektiecaféen kører rigtig godt, er velbesøgt og mange af brugeren er gengangere. Der er også opbygget et godt fællesskab mellem de unge brugere og de unge lektiehjælpere.

 

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Samarbejdet med Red Barnet Ungdom fungerer vældig godt. For at få samarbejdet til at fungerer optimalt, er det vores erfaring, at det er vigtigt at have en personlig kontakt til, i vores tilfælde, koordinatoren hos Red Barnet Ungdom.

Det er samtidig vigtigt at skabe et miljø, hvor de frivillige og brugeren føler sig velkomne og kan finde sig til rette. De skal opleve, at de er ventet, og vi er glade for at se dem, hver gang de kommer. Det sikre stabile frivillige og glade brugere.

Vi har hele tiden serveret kaffe og te, men har udvidet med en frugtordning her i foråret. Det er et stort hit. Der skal ikke så meget til, for at både frivillige og brugere får en positiv opfattelse af biblioteket og vores medarbejdere. I sidste ende, er alle de unge brugere og lektiehjælpere ambassadører for biblioteket.

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

De frivillige i vores tilfælde er unge studerende, og der kan i perioder være stor udskiftning. Det kræver at man hele tiden er OBS på, om der er nye og hvis der er, sikre at de føler sig velkomne på biblioteket, så de har lyst til at møde op på deres ”vagter”.

Det er også af stor betydning, at der er en god og engageret koordinator hos samarbejdsorganisationen, og der er en engageret kontaktperson hos os der har god kommunikation.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer opstår der i arbejdet med partnerskaber?

Det kan være svært, at få de frivillige til at føle sig som en del at organisationen, så det er meget vigtigt at begge parter får ”ansigt” på. De skal vide hvem de skal kontakte ved spørgsmål eller problemer, og vi skal vide hvem de er, så vi ikke sender dem unødigt rundt i systemet.

Vi holder årligt et par erfa-møder, hvor alle lektiehjælperne og vores to kontaktpersoner deltager. Her har vi mulighed for at tale ansigt til ansigt om ønsker og evt. problemer.

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

At skabe et frirum og et kvalitetstilbud til unge, som ikke har mulighed for få hjælp og støtte til lektierne i hjemmet. Ved at samarbejde med Red Barnet Ungdom kan vi udvide vores service overfor en bestem gruppe, som måske ikke ellers var kommet på biblioteket.

Red Barnet hverver og koordinerer arbejdet med de frivillige, hvilket vi ikke selv, umiddelbart har ressourcer til. Derved kan vi tilbyde relevante tjenester til vore brugere, som vi ikke ville have mulighed for af ressourcemæssige grunde.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Ved at forene kræfterne kan vi etablere tilbud, som vi ikke selv har ressourcer eller kompetencer til at drive. Vi kan ikke mindst, via forskellige samarbejdspartnere få grupper i tale, som ellers ikke lige, ville have fået øje for biblioteket og vores tilbud.