Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber. Mikael Graaberg, Kommunikationschef på Herning Bibliotekerne har svaret på de “5 hurtige”.PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Skabelse af projekt ’Sansefortællingen’ i forbindelse med kulturfestival i Vestjylland i 2009. Partnerne var Messecenter Herning, Team Teatret og Herning Bibliotekerne.

Formålet med partnerskabet var at udvikle og skabe en event i forbindelse med kulturfestivalen. Partnerne bød ind med hver deres særlige kompetencer i forhold til at skabe eventen. På den måde supplerede partnerne hinanden godt.

Resultatet blev en velanmeldt, vel besøgt og vel omtalt event. Partnerskabet åbnede muligheder for partnerskaber og samarbejder efterfølgende.

 

 “5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET 

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

 • Har udvidet bibliotekets netværk.
 • Har tilført biblioteket faglige kompetencer og ressourcer, som ikke var til stede i forvejen.
 • Partnerskaber skal plejes og vedligeholdes. Ellers kan de let sygne hen eller glide ud af bevidstheden.
 • Partnerskaber kræver en ’open mind’. Som partner skal man være indstillet på at eksterne partnere fungerer anderledes i forhold til f.eks. det organisatoriske, arbejdsrutiner, økonomiske ressourcer mm.

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

 • Det er vigtigt med afstemte forventninger og enighed om mål og formål ved indgåelse af partnerskabet. Ellers kan partnerskabet komme til at stritte i forskellige retninger.
 • Ting tager tid! Husk at eksterne partnere arbejder anderledes end dig selv.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer opstår der i arbejdet med partnerskaber?

 • De involverede parter fra egen organisation skal forstå og kende til mål og formål med partnerskabet. Det skal tydeliggøres og afklares før partnerskabet indledes.
 • Vigtigt at afsætte den nødvendige tid til partnerskabet. Et partnerskab kan vokse over tid og de involverede parter fra egen organisation skal kunne vokse med partnerskabet (hvis det fortsat har høj prioritet).

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

 • At kunne løfte opgaver vha. partnere med andre faglige og økonomiske ressourcer end biblioteket.
 • Et delmål er også at det er kompetenceudviklende at indgå i partnerskaber i forhold til at man kan lære af partneren.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

 • Få øjnene op for nye partnere i lokalområdet eller andre steder, som måske kan være en partner i andre sammenhænge. Partnerskab som netværksskaber.
 • Få løst opgaver som ellers ikke ville være blevet løst eller som måske kun kunne være blevet delvist løst.
 • Biblioteket kan positionere sig som en væsentlig spiller og partner i forhold til at bibliotekets brede ressourceportefølje. Gør at biblioteket kan blive en attraktiv partner og dermed en fast bestanddel i omverdenens bevidsthed.