Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber. Tone Lunden, udviklingskonsulent ved Hjørring Bibliotekerne har svaret på de “5 hurtige”.

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Hjørring Bibliotekerne indgik i 2011 et uformelt partnerskab med Medialogi ved Aalborg Universitet.

En kort beskrivelse af uddannelsen: ”Medialogi fokuserer på undervisning og forskning, der kombinerer teknologi og kreativitet for at designe nye processer og værktøjer til brug inden for kunst, design og underholdning. Uddannelsen er lavet for at imødekomme de aktuelle behov i den moderne medie- og oplevelsesindustri.

Når man skaber og designer interaktive medier, er sammenkoblingen af forskellige fagområder den største udfordring. Den tværfaglige struktur på Medialogi kræver et stærkt teknisk fundament, både i teori og praksis, og det kræver, at studerende er i stand til at beherske og kombinere mange forskellige fagområder.

Helt konkret betyder det at undervisere og studerende på forskellige semestre besøger hovedbiblioteket og får præsenteret tanker omkring indretning og tiltag. Det er de studerendes projektopgaver og derfor indgår disse i en studieramme. Det kan være at man på et semester arbejder med lyd. Vi har derefter en dialog om muligheder og de studerende fremlægger deres skitser til et projekt.

Et hold studerende fremlagde deres idé på et personalemøde her i foråret og fik god feedback og ideer med videre. Projektet testes på biblioteket og der indsamles dokumentation via videooptagelser, observationer og spørgeskemaer.
Så er der eksamen – og det er selvfølgelig nervepirrende for de studerende, men også for os! I enkelte tilfælde er produkterne så gennemarbejdede, at vi får dem forærende og kan bruge dem fremover. Vi ved fra underviserne og de studerende selv, at det at arbejde ude i ”virkeligheden” giver dem større udfordringer, men også værdifuld feedback.

Projekterne tager alle udgangspunkt i rummet og dets muligheder samt interaktion. Det har blandt andet resulteret i en jagt på julegaver, at lægge sig ned på en pink sofa og male skyer i loftet, at arbejde med 1930’erne i tekst, billede og video og en skyggeteaterleg med indlagte overraskelser.

Alle parter er meget glade – og vi fortsætter – og glæder os!

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET: 

 

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

At det er fantastisk at få nye input, synsvinkler og noget helt konkret ”serveret”. Det er vokset til mere end hvis vi havde været hver for sig. Vi er blevet overrasket over de studerendes kreativitet og vilje til at tænke deres tiltag ind i vores hverdag. Og de studerende er blevet positivt overrasket og udfordret af ”virkeligheden”.

 

2) Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

I dette tilfælde har der egentlig ikke været nogen! Det har bare givet også flere og flere muligheder.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer opstår der i arbejdet med partnerskaber?

Det handler nok mest om at finde ind til kernen og at det er et fælles ønske i begge organisationer. Vi betragter dette som et uformelt partnerskab, det ville sikkert give flere udfordringer at starte i toppen og med et mere generelt udgangspunkt.

 

4) Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

Fra bibliotekets side har det længe været et ønske at finde partnere/samarbejde indenfor blandt andet interaktion, brugerdrevet innovation. Og de studerende har fået en helt ny kontekst at arbejde i og teste deres produkter.

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Bibliotekerne har en meget alsidig platform at arbejde ud fra og giver en stor eksponering, da vi har mange besøgende.