I 2006 gik de tre institutioner sammen om at udfordre og udvide grænserne for hvad man kan opleve på et bibliotek – og skabte helt nye forbindelser på tværs af rum og bruger.

 

Billeder, genstande, musik, lyd og video sammen med oplæsninger og koncerter mindede i Mellem_Rummet om at “kunst nogle gange opleves bedst, hvor man mindst venter det”.

Gennem kunst og events eksperimenterede man med måden at gå på biblioteket på – og heraf udvikledes nye og anderledes oplevelser mellem hylderne.

På de to biblioteker kunne man I perioden overraskes af kunst og events udviklet i Mellem_Rummet. Sideløbende eksperimenterede man med at udstille og formidle Museet For Samtidskunsts værker i bibliotekernes rum – for et ofte uforberedt publikum.

 

Eksempler fra Mellem_Rummets events og udstillinger:

Kollektivt, Anonymt af Mette Moestrup. En åben skriveproces hvor publikum blev inviteret til at skrive med i teksten i en fysisk installation på bibliotekerne og på hjemmesiden Kollektivt-anonymt.

 

Touching Ronny – hvor kunstnergruppen Precens eksperimenterede med nye måder at bruge og opleve bibliotekets rum og materialer på gennem fotografen Ronny Jaques’ jazzphotos – omsat i photoinstallationer, projektioner og events. Et projekt der med sin størrelse og inddragelse af det samlede biblioteksrum satte varige spor i den fysiske formidling på Roskilde Bibliotekerne. Læs mere om projektet her.

 

Turbo på ordet – en installation af digteren Christian Yde Frostholm bestående af tre computerskærme med animerede ord der tager udgangspunkt i tre af forfatteren Per Højholts værker fra sidst i 60’erne: Turbo, Punkter og +1. Computerskærmene blev placeret og formidlet forskellige steder i de to biblioteker. Mere om Turbo på Ordet.

Gennem partnerskabet fik de tre institutioner mulighed for at udveksle erfaringer med formidling i rummet – og sammen udfordre og udvikle hinandens måder at betragte og håndtere oplevelsesbegrebet på. I fællesskab skabte de et nyt og anderledes kulturelt oplevelsestilbud i Roskilde-området for et bredere publikum end de hver især normalt var i kontakt med.

Mellem_Rummet var del af RoskildeSamarbejdet – et bibliotekssamarbejde mellem Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Universitetsbibliotek støttet af Biblioteksstyrelsen.

 

Projektleder:
Stine Staunsager Larsen, Roskilde Bibliotekerne / stinesl@roskilde.dk