Ekspertundersøgelse foretaget i foråret 2011. Respondenterne var biblioteksledere og – strateger samt partnerskabsstrateger fra andre sektorer. Bearbejdning af undersøgelsens resultater ses her (PDF).

 

Fem hurtige nationale spørgsmål – spørgsmål rundsendt efteråret 2010 og foråret 2011. Resultatet er de cases, der ses her på sitet under – de gode eksempler

 

Fem hurtige spørgsmål til lederne – spørgsmål rundsendt og indsamlet i forbindelse med Styrelsen for Bibliotek og Mediers årlige møde for bibliotekslederne i november 2010, der ses her på sitet under – de gode eksempler

 

Fem hurtige internationale spørgsmål – spørgsmål rundsendt april og maj 2011. Opsamling af undersøgelsen kan findes www.udafboksen.nu
 

Forskningsinterviews foretaget af professor Birgit Jæger fra Roskilde Universitet med henblik på en forskningsartikel ”Partnerships as Vehicle for Collaborative Innovation in the Public Sector” (arbejdstitel, artikel under udarbejdelse).

Interviewpersonerne var: Jens Thorhauge, forh. Direktør for Styrelsen for bibliotek og Medier, Henrik Jochumsen, Lektor IVA, Knud Schultz, Chef for hovedbiblioteket i Aarhus, Pernille Drost, Formand for Bibliotekarforbundet,Mogens Vestergaard, Formand for Bibliotekschefforeningen og Chef for Roskilde Bibliotekerne, Michel Steen Hansen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening,  Helle Kolind Mikkelsen, Chefkonsulent i KL samt gruppeinterview med Ud af boksen!s projektgruppe.

 

Konferencen ”Biblioteker og partnerskaber. Innovation, ledelse og strategi”  Vanløse Kulturhus marts 2011. Se omtale af konferencen her. 

 

Konferencen ”Nye partnerskaber – Hvor går grænsen”. Konferencen blev afholdt af Danmarks Biblioteksforening region Sjælland, Roskilde Bibliotekerne, Ud af boksen! og Odsherred Bibliotek. Se slides fra konferencen her.

 

Partnerskabskonference i Herning 7. april 2011. Se materialet her.

 

Studietur til Birmingham i foråret 2012.

 

Studietur til San Franscico og Salt Lake City i oktober 2011. Se blogindlæg fra turen her. 

 

Teaterworkshop ”How do we get out of the box?” på konferencen Next Library juni 2011. Se opsamling af undersøgelsen her. 

 

Teaterworkshop ”Kom ud af skabet! Workshop om viden(skabs)formidling” på Hovedbiblioteket Aarhus november 2012. Se opsamling fra workshoppen her.