Kompetencer der understøtter det partnerskabsorienterede arbejde er både noget man kan fokusere på at udvikle hos sine medarbejdere – og noget man bør have fokus på når man rekrutterer.

Det er desuden noget man kan arbejde med på organisatorisk plan gennem inddragelses- og motivationsprocesser.

Mange kompetencer inden for partnerskabsarbejde vil gå igen hos de forskellige medarbejdere. Herunder er personalet dog delt i tre kategorier, som har tre forskellige typer kompetenceprofiler.

Den netværksansvarlige har det tværgående overblik over bibliotekets partnerskaber, men behøver ikke være den, der udfører det konkrete arbejde i partnerskabet.

Den netværksansvarlige bør besidde kompetencer som:

 • Gode kommunikationsevner
 • Øje for det store perspektiv i biblioteket og samfundet
 • Koordineringsevner
 • Have ledelsesansvar eller ledelsesopbakning
 • Se på tværs af organisationen
 • Have et godt kendskab til bibliotekets ressourcer

Det kan være hensigtsmæssigt at udnævne en partnerskabsansvarlig for hvert partnerskab, man har.


Den partnerskabsansvarlige skal
:

 • Have kendskab til interne politikker og procedurer i forhold til partnerskaber
 • Kunne kommunikerer med mange forskellige mennesker og på tværs af fagligheder
 • Være i stand til at dele og formidle sin viden med øvrige partnerskabskoordinatorer, så medarbejderne får indblik i hinandens kompetencer i forhold til partnerskabskoordinering

For at arbejdet med partnerskaber kan blive en succes i biblioteket, er det vigtigt, at hele biblioteket har en forståelse for det at arbejde i partnerskaber. Al personalet bør inddrages og motiveres i processen med:

 • At skabe åbenhed om partnerskaber i biblioteket
 • At nye partnerskaber fejres
 • At videreformidle bibliotekets strategi
 • At have kendskab til bibliotekets styrker og svagheder


Ved nye ansættelser anbefales det at være opmærksom på:

 • Personens netværk – man kan f.eks. overveje, om det skal være en person med kendskab til lokalområdet
 • Kompetencer og kvaliteter som biblioteket ikke besidder i forvejen – evt skal helt nye fagrupper tages i betragtning
 • Personens evne til at agere i eksterne relationer