Herunder præsenteres to tilgange til, hvordan der kan arbejdes med, at de enkelte afdelinger indarbejder partnerskabsstrategien i deres arbejds- og aktivtetsplaner:

1. Hver afdeling laver med udgangspunkt i bibliotekets strategi en prioritering af deres potentielle partnerskaber.

Fordele:
Hver afdeling vurderer sin egen rolle i biblioteket og skaber fokus på dets innovationsmuligheder. Afdelingen bliver samtidig opmærksom på egne styrker og særlige kompetencer i biblioteket

Når den enkelte afdeling selv bidrager direkte i udviklingen af partnerskaber, leder det til en større forståelse for partnerskabsprocessen samt en større vilje til at arbejde med partnerskaber i fremtiden.

Ulemper:
Når den enkelte afdeling selv prioriterer partnerskaber, kan det blive pro problematisk at koordinere hele bibliotekets partnerskaber, så de samlet opfylder de mål, som biblioteket har opstillet i strategien.

Når planerne og prioriteringerne er udviklet i afdelingerne, kan de have en tendens til at blive små og kun gradvist bygge videre på ting, der allerede eksisterer. Det er nemmere at “spille sikkert” end at tage større risici.

 

2. Et bredt sammensat partnerskabs-team arbejder med udgangspunkt i den overordnede strategi og udvælger løbende for afdelingerne

Fordele:
En overordnet partnerskabsplan, der er udviklet af et team bestående af beslutningstagere fra alle afdelinger, vil være mere sammenhængende i sit fokus – samt styrke en klar kommunikation omkring organisationens partnerskabsarbejde.

Kommunikation på tværs af afdelinger i et partnerskabsteam vil give mulighed for mere helhedsorienterede initiativer.
Partnerskabsteamet vil være mere selektive i forhold til, hvilke partnerskaber man opsøger.
Der vil naturligt opstå en dialog om partnerskaber på ledelsesniveau i biblioteket.

Ulemper:
Når et team præsenterer afdelingerne for potentielle partnerskaber, som de skal udfolde, vil det virke mere som en pålagt arbejdsopgave eller ordre til afdelingen.

De medarbejdere, der praktisk skal udføre partnerskaberne bør involveres i at engagere de respektive afdelinger.

En kombination
Det er oplagt at arbejde med en kombination af de to tilgange, så der både sker en inddragelse af medarbejderne og en koordinering på tværs af afdelingerne