Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  Anne Vest Hansen, projektleder, Lektier Online har svaret på de “5 hurtige”.

Logo for Lektier Online

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

It-virksomheden KMD og Lektier Online og Statsbiblioteket er gået sammen om at løfte opgaven med at tilbyde lektiehjælp til udsatte børn og unge over nettet. Med samarbejdet giver KMD deres medarbejdere mulighed for at skifte arbejdstid ud med lektiehjælp fra virksomhedens egne lokaler. De mange nye lektiehjælpere betyder, at Lektier Online kan udvide den efterspurgte ordning om lektiehjælp via nettet og hjælpe langt flere børn og unge.

 

“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET:

Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Vi har heldige at have en meget engageret CSR-chef fra KMD som kontakt person og primær driver for samarbejdet. Der har været ledelsesmæssig opbakning til partnerskabet, hvilket er en forudsætning for at lykkedes – når de første idéer og visioner for samarbejdet skal omsættes til konkrete aktiviteter der kræver prioriteret tid.  Kontrakt- og aftalevilkår er vigtige at få på plads, når to så store og meget forskellige organisationer skal arbejde sammen om noget der ikke umiddelbart ligger indenfor hver af de to organisationers kerneforretning.

 

Hvad er de største udfordringer ved at arbejde med partnerskaber?

Hver virksomhed og organisation har deres egen kultur og interesse ind i partnerskabet. Det kræver rummelighed og risikovillighed, især i opstarten, hvor meget er nyt for mange af de der skal involveres og engageres i projektet.  For Lektier Online giver partnerskabet med KMD os mulighed for at arbejde med frivillighed på en anden måde, end vi er vant til. Det betyder også, at vi har to forskellige frivillighedskulturer der på forskellige vilkår arbejder for samme sag.

 

Hvad har været formålet med at indgå partnerskaber?

Overordnet set er formålet at hjælpe en hel masse børn og unge. Jo flere lektiehjælpere – jo flere timer kan Lektier Online have åbnet – jo flere børn og unge kan vi hjælpe. Som samfund har vi brug for at de unge klarer sig godt i skolen og får en uddannelse. Som virksomhed har KMD brug for, at der er et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft. Alle bør have en fair chance for at uddanne sig og komme godt fra start i livet.

 

Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

KMD’s medarbejdere levere lektiehjælp fra virksomhedens lokaler i Aalborg, Odense og Ballerup mandag til torsdag kl. 16-18. De bidrager med ca. 40 lektiehjælpere ud af de ca. 200 lektiehjælpere der i alt er tilknyttet Lektier Online og det har givet Lektier Online mulighed for at udvide vores åbningstider og dermed hjælpe flere børn med lektieproblemer.

Partnerskabet er et eksempel på, hvordan Bibliotekerne kan facilitere projekter, hvor det offentlige og private kan mødes om en løsning, der indeholder frivillig arbejdskraft. Vores samfund står overfor nogle kæmpe udfordringer, og det kræver både nye måder at tænke på, men også nye måder at samarbejde på. Det her projekt er et godt eksempel på hvordan en privat virksomhed, en offentlig institution og frivillige kræfter i fællesskab kan afhjælpe et problem, som de traditionelle tilbud har svært at til at løfte.