Partnerskaber er et samarbejde mellem to eller flere parter, hvor der skabes noget parterne ikke kunne skabe selv.

Partnerskaber kendetegnes ved, at alle bidrager til samarbejdet og alle får noget ud af at indgå i samarbejdet. Når vi taler om partnerskaber taler vi altså ikke om kunderelationer, køb af konsulentydelser eller andre former for leverandørforhold.

Et godt partnerskab kendetegnes ved, at der er en fælles vision mellem parterne og hermed tale om en “win-win” situation, som er afklaret parterne imellem. At der er tale om en win-win-situation behøver dog ikke betyde at gevinsten er den samme for begge parter, men der er altid kendskab til hinandens ønskede udbytte af partnerskabet.

Partnerskaber er særdeles gode redskaber at benytte når man ønsker at arbejde innovativt, udvikle sig og skabe nye produkter og services, da en forudsætning for innovation bl.a er nye perspektiver på det man allerede kender. Men et partnerskab behøver ikke være innovativt for at være konstruktivt – partnerskaber handler ofte om at skabe flere ressourcer, udnytte eksisterende ressourcer bedre, skabe kontakt til nye målgrupper eller få nye kompetencer i spil.

På sitet her – og i guiden findes forskellige værktøjer som kan bruges når man vil sikre sig et professionelt udbytterigt partnerskabsarbejde.

Skrevet om partnerskaber

  Aamann, Marie Louise Honoré (2011): Folkebibliotekets positionering gennem partnerskaber, Speciale fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, København. Se specialet (PDF) Aamann, Marie Louise Honoré (2011): Partnerskaber er en win-win situation. Se blogindlægget   Arendal, Annemari Fagerlund; Mathiasen, Kim Søborg; Nielsen, Edit Lulu (2011): Offentlig innovation gennem partnerskaber – Om et bibliotek der turde tage Ramasjang’en, Speciale fra...

Internationale erfaringer

  Amerikanske biblioteker har i mange år arbejdet med partnerskaber som en grundlæggende metode til at udvikle sig, samt skabe nye ressourcer. Derfor har Projektgruppen bag Ud af boksen været på studietur til Utah og Californien for at studere partnerskaber gennem besøg på biblioteker, virksomheder, frivillige organisationer m.v.    Studietur til Utah og Californien Første...

Partnerskabsdefintioner

Der findes forskellige definitioner på partnerskaber, som er afhængige af hvilken kontekst man befinder sig i og hvilke forudsætninger man har for at beskæftige sig med begrebet. Nedenfor er tre eksempler på partnerskabsdefintioner, som kan tjene som udgangspunkt for – eller inspiration til partnerskabsarbejde:   Den formålsbaserede definition ”Partnerskaber er en ny samarbejdsform, der tager...