Byg partnerskaber er resultatet af af biblioteksprojektet Ud af boksen!. Byg partnerskaber består af en guide, en værktøjskasse, en film samt generel viden om hvordan biblioteker kan professionalisere deres partnerskabsarbejde. .


Ud af boksen! mener, at samarbejdsdreven innovation og indgåelse i partnerskaber er en væsentlig metode til at udvikle og stadfæste bibliotekernes rolle som væsentlig samfundsinstitution.
Projektpartnerne har lavet projektet for at skabe viden om, hvordan bibliotekerne kan indgå partnerskaber, hvad partnerskabsarbejde indebærer, og hvad partnerskaber kan føre med sig. Projektet har udviklet partnerskabsredskaber, som biblioteker og andre interesserede frit kan benytte.
Ud af boksen, som er støttet af Kulturstyrelsen, løb fra 01. marts 2010 til 01. juli 2012. Projektet blev afviklet i et partnerskab mellem Roskilde Universitet / projektet CLIPS, Roskilde Bibliotekerne og Hovedbiblioteket / Borgerservice og Biblioteker. Desuden var der tæt samarbejde med Danmarks Biblioteksskole / Center for kulturpolitiske studier og Dacapo Teatret.

Hent en kort præsentation af “Byg partnerskaber – værktøjer til strategisk biblioteksudvikling” (PDF)

Kontaktpersoner:

Hovedbiblioteket i Aarhus:
Rammeprojektleder Louise Overgaard, mlog@aahus.dk
Chef for hovedbiblioteket i Aarhus Knud Schulz, ksc@aarhus.dk
Projektleder Jane Kunze, jku@aarhus.dk
Biblioteksudvikler Sidsel Bech-Pedersen, sibp@aarhus.dk

Roskilde Bibliotetekerne:
Projektleder Stine Staunsager Larsen, stinesl@roskilde.dk
Vicebibliotekschef Peter Høybye, peterhg@roskilde.dk
Projektdeltager Anders Midtgaard Krag, andersmk@roskilde.dk

Afrapportering

Afrapportering fra projektet ”Ud af Boksen – Biblioteker i samarbejdsdreven innovation” (PDF) Oversigt over projektspor (PDF)  

Indhentning af kildemateriale

Ekspertundersøgelse foretaget i foråret 2011. Respondenterne var biblioteksledere og – strateger samt partnerskabsstrateger fra andre sektorer. Bearbejdning af undersøgelsens resultater ses her (PDF).   Fem hurtige nationale spørgsmål – spørgsmål rundsendt efteråret 2010 og foråret 2011. Resultatet er de cases, der ses her på sitet under – de gode eksempler   Fem hurtige spørgsmål til lederne –...

Ud af boksens delproduktioner

Ud af boksen!s slutprodukter bygger på viden, refleksioner og erfaringer fra en lang række steder. Projektgruppen har, ud over at læse litteratur om partnerskaber og samarbejdsdreven innovation, også selv aktivt indhentet viden fra indland og udland, fra forskellige sektorer, fra praktikere, ledere og strateger.   Biblioteket og TV-kanalen – et partnerskab I samarbejde med projektgruppen...

Projektansøgning

    Ud af boksen blev støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker under Frie forsøg. Hent ansøgningen med bilag (PDF)

Projektpartnere

Ud af boksen er blevet til i et projektpartnerskab mellem Borgerservice og Biblioteker Aarhus, Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Universitet. Projektet har desuden samarbejdet tæt med Det Informationsvidenskabelige Akademi og Dacapo A/S.         Hovedbiblioteket, Aarhus Hovedbiblioteket er en del af Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune. Hovedbiblioteket er et moderne, gratis og centralt...