Ud af Boksen! har samlet en værktøjskasse med redskaber, som kan bruges til partnerskabsarbejdet.

Der er både modeller, som kan bidrage til en større forståelse for hele partnerskabsprocessen og specifikke værktøjer til de enkelte elementer i partnerskabsprocessen. Nogle redskaber er bearbejdninger af andres partnerskabsredskaber, mens andre er redskaber og huskelister, som Ud af boksen! har udviklet. Indholdet i værktøjskassen er opbygget, så det passer med de enkelte kapitler i Byg partnerskaber.

Print en pixi-udgave af værktøjskassen og en tjekliste til partnerskabsarbejde og hæng dem op

Professionalisér!

Professionalisér!

Partnerskabsarbejde drejer sig om at være professionel i eksterne relationer. Formalisér dit eksterne samarbejde og tænk det ind i alt, hvad du gør!   Herning Bibliotekerne har udviklet et spil, som kan bruges til at træne partnerskabsarbejde. Spillet blev præsenteret på en konference i april 2011. Forudsætningen for at spille spillet er, at man har...
Fokuser biblioteket!

Fokuser biblioteket!

Partnerskaber kan styrke bibliotekets tilbud, relationer og udviklingsmuligheder. Afklar, hvor dit bibliotek skal hen og brug partnerskaber på vejen derhen!   Et partnerskab kan forstås som en række faser eller moduler, der afstedkommer forskellige arbejdsopgaver og fokuspunkter. Her er et eksempel på, hvordan et partnerskab kan opdeles i 12 faser. 12 faset partnerskabsmodel (PDF)  ...
Vær strategisk!

Vær strategisk!

Partnerskaber kan bruges som en metode til at opfylde dine overordnede mål. Skab en strategi med klare mål for dit bibliotek og for dine partnerskaber, hold fast i den og kommuniker den! Det er organisationen der skal fører partnerskabsstrategien – og arbejdet ud i livet. Her findes to tilgange til, hvordan der kan arbejdes med,...
Vælg partnere med omhu!

Vælg partnere med omhu!

Alle, der kan bidrage til din målopfyldelse, kan blive dine samarbejdspartnere, men du skal vælge de rigtige for at få størst muligt udbytte. Vurdér dine partneres potentialer og udeluk ingen på forhånd!   Det er vigtigt at udvælge de rette samarbejdspartnere, så de kan bidrage positivt og supplere de øvrige partnere. Forskellige samarbejdspartnere kan bidrage...
Styrk netværket!

Styrk netværket!

Der er en række potentielle partnere blandt dine nuværende kontakter og i dit lokalområde. Få overblik over, organiser og vedligehold dit netværk!   Netværksdatabaser Hvis man vil skabe en netværksdatabase, er der en række elementer, som kan være relevante at forholde sig til, inden man vælger, hvilke informationer man vil have til at fremgå af  databasen og...
Vis, hvem du er!

Vis, hvem du er!

Potentielle partnere ved ikke, hvad I kan samarbejde om, og hvad de kan få ud af at samarbejde med dit bibliotek. Kend dit biblioteks styrker og kommuniker dem tydeligt! I efteråret 2010 blev hele Hovedbibliotekets personale inddraget i en proces, hvor de enkelte teams blev bedt om at lave en liste over, hvad Hovedbiblioteket generelt...
Forbered organisationen!

Forbered organisationen!

Din organisation skal kunne gribe de muligheder, der opstår gennem partnerskabsarbejdet. Sørg for, at dit personale har kompetencer til og mod på eksternt samarbejde og udvikling!   Det er vigtigt, at både ledelsen og medarbejderne bakker op om partnerskabsarbejdet og det enkelte partnerskab, og derfor er det vigtigt at skabe en god balance mellem ”top...
Plej partnerskabet!

Plej partnerskabet!

Dine partnerskaber kræver faste rammer og kærlig pleje. Sørg for, at der er god kommunikation, klare aftaler og kontinuerlig evaluering!   Kommunikation Den gode kommunikation og at møderne mellem partnerne er konstruktive og har fremdrift er essentielt for ethvert partnerskab. Talking the Walk har identificeret nogle tips til, hvordan man får et vellykket partnerskabsmøde. Gode...