Ud af boksen! har produceret 1 guide og 1 film, som biblioteker og andre interesserede kan benytte.

Guiden og filmen bygger på gode eksempler, viden om og erfaring med samarbejdsdreven innovation og partnerskaber. Guiden og filmen bygger på såvel nationale som internationale erfaringer og litteratur samt på viden fra både praksis og forskning. De bygger desuden på indspark fra biblioteksmedarbejdere, -ledere og –strateger, fra nuværende og potentielle partnere og fra partnerskabsstrateger fra andre sektorer.

 

BYG PARTNERSKABER – værktøjer til strategisk biblioteksudvikling er en guide, som samler væsentlige overvejelser, spørgsmål og råd til biblioteker der ønsker at professionalisere deres partnerskabsarbejde. Se guiden på Issuu

Print en pixi-udgave af værktøjskassen og hæng den op

 

BETTER TOGETHER – The Potentials of Partnerships, en film om hvorfor biblioteker og partnere bliver stærkere i partnerskaber. Gennem eksempler fra Aarhus og Roskilde formidler filmen bibliotekspartnerskaber.  Filmen kan frit bruges af alle der ønsker at vise nuværende og potentielle partnere hvorfor biblioteket kan være stærke partnere i det innovative arbejde.